GIODO : 100% zgodności i więcej

Wszystkie nasze rozwiązania cechują się 100% zgodnością z wysokimi wymogami GIODO.

  • Infrastruktura serwerowa w kraju: przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się w Polsce.
  • Ochrona fizyczna: zamknięty teren centrum danych, fizyczna ochrona 24h, CCTV, wielostopniowa kontrola dostępu.
  • Ochrona sieciowa: redundantne systemy Firewall, szyfrowanie połączeń, stosowanie silnych kluczy kryptograficznych.
  • Bezawaryjność łącza: posiadamy kilka niezależnych łączy do różnych operatorów sieciowych i węzłów wymiany ruchu.
  • Bezawaryjność zasilania: każdy serwer posiada 2 redundantne zasilacze, podłączone do 2 niezależnych obwodów elektrycznych, a dalej do przemysłowych systemów podtrzymania zasilania, a dalej do generatorów prądu wielkich mocy.
  • Bezpieczeństwo danych: pliki i bazy danych są automatycznie backupowane co 1 dobę, z retencją 30 dni na fizycznie oddzielny system. Każdy serwer posiada też fizyczne zabezpieczenie (macierz RAID) przed utratą danych w przypadku awarii dysku twardego.

Ponad powyższe, naszą unikalną cechą bezpieczeństwa jest rejestrowanie wszystkich połączeń internetowych (TCP, UDP, ICMP). Dane te gromadzimy przez minimum 2 lata, zgodnie z Unijnymi wymogami.

Sprawdź naszą niezawodność.

© wszystkie prawa zastrzeźone | INNERVISION Sp. z o.o.