Oferta > Klastry > Advanced Cluster

 • usługi dodatkowe:
  monitoring,
  backup,
  reverseProxy,
  load balancing proxy
 • idealne rozwiązanie dla:
  portali internetowych średniej wielkości.

Usługa Advanced Cluster skierowana jest do Klientów wymagających maksymalnego bezpieczeństwa i najwyższego poziomu gwarancji ciągłości pracy swoich usług oraz zapewnienia skalowalności serwerów aplikacji. Polega na instalacji i konfiguracji dwóch identycznych serwerów jako klaster HA (wysokiej niezawodności) – serwery plików i baz danych, oraz dwóch lub więcej współbieżnych serwerów WWW realizujących klaster równoważenia obciążenia.

W przypadku awarii jednego serwera z klastra HA, drugi przejmuje jego usługi. W sytuacji awarii jednego serwera WWW, jest on odłączany z puli dostępnych serwerów. To rozwiązanie jest rozwiązaniem klasy średniej i umożliwia skalowalność wyłącznie serwerów aplikacji. Istnieje możliwość migracji wdrożonej już usługi do rozwiązania klasy najwyższej (Fully Scalable Cluster).

Wybrane cechy:

 • Wysoka dostępność. 2 serwery klastra funkcjonują w trybie active-passive/passive-active. W przypadku braku komunikacji z jednym serwerem, drugi serwer przejmuje wszystkie usługi serwera pierwszego. Pozostałe pracują współbieżnie jako serwery www. Cała operacja przełączenia odbywa się w sposób automatyczny.
 • Skalowalność serwerów www. Jeśli zaczyna brakować wydajności, można dowolnie zwiększać ilość serwerów, aż uzyskamy wystarczające zasoby. Skalowalność zapewnia dodana usługa Load Balancing Proxy.
 • Bezpieczeństwo danych. Dane z serwera uszkodzonego, dzięki replikacji, dostępne są na drugim serwerze w stanie identycznym jak sprzed momentu wystąpienia awarii. Oczywiście dodatkowo używana jest tradycyjna metoda backupu danych.
 • Wykorzystanie zasobów. Dzięki rozdzieleniu usług, unikamy scenariusza, w którym serwer wyłącznie czeka na awarię pierwszego zużywając bezproduktywnie moc obliczeniową, prąd i miejsce. Wszystkie serwery działają produkcyjnie.
 • Własne lub dzierżawione serwery. Usługa, dla zapewnienia pełnej redundancji wymaga minimum 4 serwerów. Istnieje możliwość dzierżawy lub zastosowania serwerów Klienta. Przy opcji zastosowania serwerów Klienta, istotne jest spełnienie odpowiednich warunków technicznych, określanych podczas analizy projektu pod wykorzystanie klastra.
© wszystkie prawa zastrzeźone | INNERVISION Sp. z o.o.