Wdrożenie rozwiązania


Lista zadań przy migracji:

 • przeniesienie domen i ustawienie niskiego TTL
 • wstępna synchronizacja plików i baz danych
 • testy poprawności, wydajności i akceptacja
 • nocna synchronizacja i przełączenie na nowe serwery
 • kontrola poprawnego funkcjonowania

 • KROK 3: Przygotowanie środowiska i uruchomienie serwisu.
  Wykonamy zaproponowane środowisko i przeprowadzimy testy obciążeniowe, aby zbadać jego wydajność. W razie potrzeb, wykonamy migrację z obecnego serwera.

 

Po tym kroku Państwa serwis zyskuje:

 • w pełni redundantne, stabile, klastrowe środowisko,
 • fizyczną separację części aplikacyjnej od części bazodanowej,
 • kontrolę wydajności na podstawie wykresów online,
 • monitoring poprawnego działania z powiadamianiem,
 • automatyczny backup co 24 godziny z miesięczną retencją,
 • dostęp do usług dodanych wspomagających szybkość działania,
 • profesjonalną opiekę doświadczonych administratorów.

Przejdź do następnego kroku: TUNING TECHNOLOGII

© wszystkie prawa zastrzeźone | INNERVISION Sp. z o.o.