g to build delightful products.

Opracowanie multiplatformowego, innowacyjnego algorytmu wyświetlającego wirtualną reprezentację otoczenia, który umożliwi zwiększenie możliwości poznawczych osób niepełnosprawnych

 

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

 

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego “systemu operacyjnego” widzenia, nowej metody pobierania i wyświetlania obrazu zgodnego z możliwościami użytkownika, od osób słabowidzących, aż do osób całkowicie niewidomych (w przypadku integracji aplikacji z urządzeniami typu BCI oraz goglami xR). Informacje, które będą przetwarzane będą pobierane z kamer urządzeń i w oparciu o zaawansowany algorytm stworzą kontrastową mapę otoczenia.

 

Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 PLN

 

Kwota dofinansowania: 800 000,00 PLN

Breakthrough
Technology
for the Vision